U kunt contact met ons opnemen via

030 63 53 400 info@pasbv.nl

Cultureel Erfgoed: Sta-in-de-weg of inspiratiebron?

Voor iedereen in het werkveld van gebiedsontwikkeling is het wel duidelijk dat de ruimtelijke opgaven zich steeds meer zullen gaan concentreren in bestaand stedelijk gebied of dorp. Steeds minder gebiedsontwikkelingen vinden plaats ‘in de wei’. Deze beweging is de laatste jaren duidelijk merkbaar en zal, gezien de wetgeving hieromtrent, verder toenemen.

Zo hebben we de laatste jaren onder andere te maken met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Deze geeft aan dat ontwikkelen buiten het bestaand stedelijk gebied slechts mogelijk is wanneer er geen mogelijkheid tot inbreiding is. Tezamen met de aangetrokken economie zorgt dit voor een groter wordende druk op onze bestaande stedelijke gebieden.

Onbekend en onbemind

Een belangrijk, maar veelal onbekend en onbemind onderdeel van onze stedelijke structuren en dorpen is de aanwezigheid van cultureel erfgoed. Erfgoed bestaat uit  gebouwde monumenten, archeologische bodemschatten en cultuurlandschappen. Erfgoed is de bron van het verhaal over én dus een belangrijke representant van onze geschiedenis. De bekendste voorbeelden van ons nationaal erfgoed zijn onder andere de Amsterdamse grachtengordel, de Van Nellefabriek en de Waddenzee. Deze staan zelfs op de Werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege hun unieke waarde voor de wereld.

Meerwaarde

Op lokaal niveau heeft erfgoed eveneens een belangrijke functie. Onderzoek wijst uit dat steden of dorpen met erfgoed bijvoorbeeld hoger scoren als vestigingsplaats voor wonen en werken dan plaatsen met weinig erfgoed òf waar weinig bekendheid is over het aanwezige erfgoed. Dit betekent dat erfgoed niet alleen een culturele, maar ook een economische (meer)waarde heeft en daarmee ook een meerwaarde biedt voor gebiedsontwikkeling. Echter, het economische effect van cultureel erfgoed is in sommige gevallen net zo onbekend en onbemind als het erfgoed zelf. Dat maakt dat het erfgoed mogelijk in de verdrukking komt bij onze zoektocht naar inbreidingslocaties. Onterecht, want erfgoed is geen sta-in-de-weg bij gebiedsontwikkeling, maar kan juist ingezet worden als inspiratiebron en als katalysator. Zo ontstaat een situatie waarin het erfgoed en de gebiedsontwikkeling van elkaars aanwezigheid profiteren. Het erfgoed blijft voor de toekomst behouden en de gebiedsontwikkeling heeft meer aantrekkingskracht voor potentiële kopers vanwege de waardering voor de geschiedenis, maar ook doordat vastgoedwaarden relatief beter behouden blijven in een monumentale omgeving.

Erfgoed in projecten van PAS bv

PAS bv heeft  in haar projecten veelvuldig te maken met cultureel erfgoed. Enkele voorbeelden zijn Area Development Twente (ADT) in Enschede waar het oude militaire vliegveld wordt herontwikkeld in combinatie met het militaire en industriële erfgoed en het Landgoed Schakenbosch in Leidschendam-Voorburg waar het landgoed gefaseerd met woningbouw en zorg wordt ontwikkeld.

Landgoed Schakenbosch

PAS bv helpt u graag bij het verkennen van de mogelijkheden die erfgoed kan bieden bij uw gebiedsontwikkelingen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Sebastiaan Bekker via sebastiaanbekker@pasbv.nl, of op het telefoonnummer 030-6353400.

Sebastiaan is  adviseur op het vlak van planeconomie en gebiedsontwikkeling en gespecialiseerd in cultureel erfgoed.


avatar

Over de schrijver: Lars Paulussen

Lars Paulussen is Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling bij Pas BV. Dankzij zijn uitgebreide werkervaring op het gebied van vastgoedeconomie en project- en conceptontwikkeling weet hij iedere keer met innovatieve oplossingen te komen.


  • Deel dit artikel op