Lezing, masterclasses, coaching

Veranderingen in de gebiedsontwikkelingen en de invloed van de marktwerking maken dat de werkwijze en de professionaliteit van medewerkers versterkt en aangepast moeten worden, zowel bij de uitvoering van hun rol als in hun attitude. Om rendement en de juiste resultaten uit projecten te halen, zijn er medewerkers nodig die weten te overtuigen en verschillende manieren van beïnvloeden kunnen hanteren. Lees hier meer over het verbeteren van de communicatieve performance!

Succesfactoren gaan verder dan inhoudelijke kennis. De manier waarop je als professional communicatief optreedt,  is van grote invloed op het succes van een project.

Introductie en duiding

Veel verschillende uiteenlopende organisaties zijn inmiddels bekend met het fenomeen en de impact van communicatieve performance en dus met Rini Schreuder, directeur communicatie & organisatie bij PAS bv Consultancy & Interim en bedenker van dit vakgebied.

Hij is een veelgevraagd spreker, die -ook vanuit de Speakers Academy- in coachingssessies, trainingen, masterclasses en in zijn pittige, confronterende, interactieve én vooral inspirerende inleidingen het belang laat zien van communicatieve performance. Ook doceert hij hierover aan verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland.

Tijdens zijn optreden bespreekt hij een breed palet aan succesfactoren die leiden tot een professionele organisatie en excellent(er) functioneren. Centraal in zijn verhaal is het belang en de bewustwording van communicatieve performance.

Bij communicatieve performance gaat het over houding en gedrag, maar ook over zeggingskracht, daadkracht en overtuigingskracht. Hoe wordt gereflecteerd op elkaars functioneren: inhoudelijk, maar met name communicatief en sociaal? Hoe is het met de “de stevigheid” van leidinggevenden, maar ook van medewerkers als ’t aankomt op het uitspreken, het bespreken en het aanspreken? Zijn er belemmeringen? Hoe is het met de empathie, waardering, saamhorigheid op de werkvloer. Hoe staat ’t met het (re) presenteren, presteren en positioneren?

Rini Schreuder is iemand die met respect, humor, scherpte en provocatie zijn sessies leidt. Aan de hand van waarnemingen en anekdotes laat hij ons zien wat hij aantreft in allerlei (re)organisaties. Hij legt de makken open en bloot.

Zijn originele, deskundige en directe benaderingswijze zorgt ervoor dat zijn toehoorders op de punt van hun stoel gaan zitten, uitgedaagd worden, hun reserves laten varen en het belang inzien van heldere, scherpe communicatieve vaardigheden en tactieken. De reacties zijn lovend. Door zijn persoon en zijn persoonlijke touch is hij in staat om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.

Rini Schreuder is afgestudeerd in de Franse en Nederlandse taal. Voor hij zijn uiteenlopende commerciële loopbaan begon, was hij werkzaam in het onderwijs. Als dramadocent en regisseur was hij betrokken bij verschillende theatergroepen. Inmiddels is hij directeur communicatie & organisatie bij PAS bv Consultancy & Interim, adviseurs in gebiedsontwikkeling en planeconomie.

Masterclasses en coachingssessies

“Elke organisatie wil stevige en goed gekwalificeerde medewerkers, die een uitstraling (een communicatief optreden) hebben én naar buiten én naar binnen”

Tijdens de masterclasses wordt aandacht besteed aan  verschillende vormen van presentatievaardigheden en -stijlen; sturingsmechanismen (interventie-/vraagtechnieken en het effect daarvan). Er wordt gewerkt aan  persoonlijke effectiviteit en ingezoomd  op overtuigingskracht en zeggingskracht. De trainingen zijn er specifiek op gericht om de noodzakelijke persoonlijke en communicatieve kwaliteiten te ontwikkelen. Tijdens de trainingen  wordt daartoe het inzicht gegeven en de  handvatten gegeven. Met name ook  aan de hand van oefensituaties en casuïstiek.

De deelnemers worden zich bewust van het feit dat inhoudelijke kennis niet zaligmakend is en dat succesfactoren voor excellent(er) functioneren véél verder gaan dan inhoud.

Praktisch

De aanpak is speels, direct, persoons- en ervaringsgericht: werken vanuit casuïstiek met ervaringsoefeningen). De deelnemers worden op respectvolle wijze geprikkeld en  zijn veel zelf aan het werk en zelf het uitgangspunt bij het verrijken van hun stijlrepertoire. Een vorm van ervarend leren. Wij vragen de deelnemers om te reflecteren en bieden leermogelijkheden om te oefenen met hun professionele communicatie. In basale theoretische en vooral praktische werkvormen treden wij op als trainer, “provocateur / antagonist” en coach.

Wij nodigen de deelnemers uit om te experimenteren met gedragsalternatieven en om eigen blinde vlekken te onderzoeken. De masterclasses gaan buiten de comfortzone, maar altijd met respect voor de persoon. Gericht op de individuele doelstellingen en … met humor.

Wij maken in vele opzichten gebruik van theatrale elementen. Realistische casuïstiek, oefeningen en rollenspelen lopen als een rode draad door de programma’s. Dit geeft de deelnemers de mogelijkheid om spelenderwijs en experimenterend hun talenten en valkuilen te verkennen.

Masterclasses op maat

Communicatie gaat over mensen en ieder mens is anders. Daarom houden we – voorafgaand aan de training – altijd een intakegesprek met de opdrachtgever. Zo kunnen we doelen, gevoeligheden en omstandigheden in kaart brengen. Dat stelt ons in staat sessies op maat aan te bieden, waarbij u een keuze kunt maken uit de volgende subthema’s:

  • Persoonlijke en presentatieperformance: In deze training leert u meer over verbale en non-verbale overtuigingskracht en hoe u dit effectvol kunt inzetten in de dagelijkse praktijk.
  • Vergader- en onderhandelperformance: Effectiever vergaderen met als doel om datgene te bewerkstelligen dat u van tevoren wilde bereiken met de vergadering.
  • Mediaperformance: Een mediatraining waarin u leert hoe u uw boodschap op een heldere en correcte manier presenteert en hoe u om kunt gaan met uiteenlopende vraagtechnieken van journalisten.
  • Teamworkperformance: In deze training leert u hoe u moeilijk bespreekbare zaken toch bespreekbaar kunt maken en welke ingrediënten nodig zijn voor een optimale samenwerking.
  • Leiderschapsperformance: Hoe ga je om met weerstand,creëer je draagvlak en inspireer je medewerkers? Je leert er meer over in de workshop leiderschapsperformance.
  • Netwerkperformance: Netwerken is voor veel mensen een lastige activiteit. Hoe begin je een gesprek met een wildvreemde en hoe kun je bij een eerste ontmoeting meer betekenen voor de ander? Dat leer je in de workshop netwerkperformance.

Enkele opdrachtgevers en testimonials communicatieve performance Rini Schreuder, directeur communicatie en organisatie PAS bv

(lezing/coaching/gespreksleiding/intervisie/masterclasses)
• Gemeente Amersfoort ( topmanagement)
• Gemeente Delfzijl (spiegelgesprekken MT organisatieontwikkeling)
• Hanzehogeschool Groningen (gastcolleges en masterclasses)
• Universiteit van Utrecht (gastcolleges en masterclasses)
• Gemeente Borne
• Gemeente Lelystad )
• Gemeente Amsterdam, stadsdeel Osdorp
• Informatie Beheer Groep (DUO)
• Ministerie van Defensie
• FC Groningen businessclub
• Nationaal congres docenten Frans
• Interconfessionele scholengemeenschap (docenten en directie)
• Gemeente Steenwijkerland
• Gemeente Delfzijl
• Gemeente Veendam
• Gemeente Hoogeveen
• Gemeente Hellendoorn
• Gemeente Utrecht
• Balast Nedam Noord
• Bouwend Nederland
• Kooyenga Groep
• Gemeente Bronckhorst
• Gemeente Amstelveen
• At Osborne
• Royal Haskoning
• Gemeente Rotterdam, OBR
• Universiteit van Amsterdam, School/faculteit voor onderwijsmanagement (colleges)
• Arts specialisten (in opleiding), Isala klinieken Zwolle
• Gemeente Wageningen
• BEL-combinatie, Blaricum, Eemnes, Laren, (burgemeesters, wethouders, ambtenaren)
• Sectordirecteuren gemeenten Noordoost-Friesland
• Jongerennetwerk ambtenaren gemeente Groningen
• Gemeente Ooststellingwerf
• Gemeente Wijchen
• Gemeente Druten
• Gemeente Enschede
• Gemeente Groningen
• Groningen Seaports (coaching directie)
• Antwerpen (discussieleiding Vlaamse en Nederlandse gemeenten)
• Franekeradeel
• Alkmaar
• Gemeente Oldambt procesbegeleiding
• Vondel & Nassau/Kooyengaroep
• Directie en leidinggevenden gemeente Almere
• Werkorganisatie Dealgemeenten
• Gemeente Schiedam
• Leerkrachten/directie OPOS (negen basisscholen) ihkv professionele leergemeenschappen
• Gemeente Emmen
• Gemeente Amstelveen
• Ziegler Brandweertechniek

Testimonials

Gemeente Steenwijkerland
“Nu even niét de inhoud…!”: het motto van Rini. De afgelopen jaren heb ik regelmatig gesproken met Rini in een coachende rol. In het bijzonder ging het over mijn communicatief optreden als persoon en professional. Soms uitermate ongemakkelijk en confronterend, maar altijd met het doel het beste uit mezelf te halen. Mede door deze inspirerende gesprekken heb ik mij kunnen ontwikkelen tot een betere professional.
René Glerum, Planeconoom

Gemeente Almere: Inleiding communicatieve performance, kick-off “sneller, scherper, beter”
“In een origineel en spannend betoog licht Rini Schreuder het begrip “communicatie performance” toe. Daarin komt de relatie tussen vorm en inhoud aan bod. Maar ook het belang van het geven van feedback binnen organisaties. Rini grijpt zijn toehoorders in hun nekvel. En laat niet meer los…”
Wim Duursema, Manager, controller

Individuele sessies communicatieve performance, gemeente Amstelveen
“Rini heeft in enkele individuele sessies mijn communicatieve performance op een hoger niveau gebracht. Vooral het bewust worden van je persoonlijke uitstraling en het effect hiervan op anderen en in processen is voor mij van belang geweest. Hij doet dit op een indringende, confronterende maar correcte manier, praktijkgericht en op de persoon afgestemd.”
Paul Geurts, Senior projectmanager Stedelijke Ontwikkeling bij Gemeente Amstelveen

Ziegler Brandweertechniek – Reorganisatietraject                                                                                            ”Na een roerige periode van reorganiseren, vakbonden en jaren lange tegenvallende resultaten, was het tijd voor een frisse start. Tijd om op andere wijze naar elkaar en naar het bedrijf te kijken, tijd om te investeren in samenwerken en efficiënt communiceren. Dat waren thema’s die Rini wel aansprak. Wat ons aansprak was de manier waarop hij voor ogen had deze nieuwe manier van samenwerken over te brengen op ons hele bedrijf. Door zijn duidelijke verhaal, no-nonsense, concreet met voorbeelden en leuke anekdotes, tastbare situaties uit ieders dagelijkse leven, hebben wij de eerste stap kunnen zetten naar een nieuwe manier van werken. Van de pepermuntjes wordt heerlijk gesmuld. Rini, bedankt!”
Marjolein Haulussy – Zwols MSc RA, Directrice

Planningateliers: masterclass communicatieve performance Universiteit Utrecht
”Al een groot aantal jaren levert Rini Schreuder (directeur Communicatie en Organisatie van PAS bv) een gewaardeerde bijdrage aan het onderwijs voor planologie studenten aan de Universiteit Utrecht. In enkele masterclasses brengt hij deze studenten de finesses bij van effectvol communiceren en presenteren. Voor de studenten is dit een belangrijk onderdeel van de ’Planningatelier’ cursussen, waarin zij voor een gemeente in Nederland plannen moeten maken voor specifiek lokale ruimtelijke problemen, zoals dit jaar voor de gemeente Utrecht.

De studenten presenteren deze plannen voor een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur, ambtenaren en andere geïnteresseerden, waaronder natuurlijk medestudenten, en een jury. Een jury die de regionale plannen en de presentaties beoordeelt. Rini maakt namens PAS bv deel uit van de jury en geeft de studenten nuttige feedback op hun presentatie performance. Door de Universiteit Utrecht en de betrokken gemeenten wordt de inbreng van Rini altijd bijzonder gewaardeerd, omdat deze een logische aanvulling vormt op hun inhoudelijke en lokale kennis. Ook de studenten zijn vol lof over de masterclasses. Wij zien dan ook elk jaar weer uit naar deze bijzondere vorm van samenwerking.”
Namens de opleiding Planologie van de Universiteit Utrecht, april 2017, prof. dr. Tejo Spit & dr. Patrick Witte

Coen Meijers, Sales & Marketing Manager at DMT Environmental Technology
”Rini heeft mij en mijn collega’s getraind om een betere spreker te worden. “Iedere presentatie is een feestje”. Hij geeft directe en kritische feedback en praktische suggesties. De verbetering is dramatisch. De werking met de groep magisch.”

Sijbe Bonsma BigFiveForLife, Oprichter bij Moodindicator
”Rini Schreuder heeft tijdens onze coach opleiding een masterclass communicatieve performance gegeven. Op meesterlijke manier neemt hij je mee in de wereld van communicatie. Inspirerend, uitdagend en confronterend, dat alles rekening houdend met zijn omgeving. Boeiend, zeer leerzaam en zeker een vervolg waard.”

Wouter Voerman, Adviseur gebiedsontwikkeling
Rini inspireert en verbindt. Gestructureerd en in heldere taal, maar bovenal op een oprechte en prikkelende wijze, draagt Rini zijn kennis en vaardigheden over aan anderen. Rini maakt van communicatie werkelijk contact.

Richard Hopman, Senior adviseur. Communicatieve performance bijeenkomst: “Versterking binnenstad Winschoten”
“Wij hebben Rini Schreuder gevraagd om op 17 juni 2014 een inleiding te houden over communicatieve performance. Vanuit ons project waren wij van mening dat zijn verhaal zou kunnen bijdragen aan reflectie van deelnemers op hun eigen functioneren in het actieprogramma.
Het optreden van Rini voldeed ruim aan zijn eigen gecreëerde hoge verwachtingen. Met prikkelende uitspraken is het Rini gelukt om de zaal gedurende het gehele optreden (60 minuten!) te boeien. En dat is geen sinecure, als je de zaal kent. Ik kende Rini Schreuder niet. Ik ben blij verrast door zijn performance en waardeer het zeer de kennis van Rini in mijn eigen rugzak te kunnen stoppen.”

Inleiding communicatieve performance gemeente Emmen
”10 mei 2016 was Rini Schreuder, directeur communicatie en organisatie van PAS bv, in een themabijeenkomst in mijn team over ‘Communicatie en houding en gedrag’. Een geweldige middag is het geworden en heeft nog steeds een positief effect in het team. Hij heeft het geven en ontvangen van feedback hoog in het vaandel. Daar hebben we hier elke dag wat aan. Het is een gewoon onderwerp geworden en daardoor bespreekbaar. Rini weet de mensen te pakken met zijn uitspraken en voorbeelden van communiceren vanuit zijn praktijk. ij wordt veelvuldig bij veranderings-/cultuurtrajecten met name in overheidsland, gemeente geconsulteerd en gevraagd voor lezingen/coaching en masterclasses. Hij voelt feilloos aan waar ‘de problemen’ zitten en benoemt die ook. Er is een goed interactie met zijn publiek en hij weet mensen te triggeren.”

Gastcollege 12-05-2016 Hogeschool Utrecht: communicatieve performance i.r.t. gebiedsontwikkeling nieuwe stijl
”Rini is een bijzondere directeur. Als hij binnenkomt, zie je eerst zijn opvallende snor, dan een tijdje niets en vervolgens komt daar een bijzonder persoon achter tevoorschijn. Een man die ik leerde kennen toen ik leiding gaf aan afdelingen Ruimtelijke Ordening en Projectmanagement. Hij voorzag vanuit PAS BV op aangename wijze in de benodigde expertise planeconomie, maar veel meer nog stond hij model voor hoffelijkheid in de omgang en eruditie in het gesprek. We hielden 15 jaar contact, niet op dagelijkse basis, maar via een dun lijntje. Dan weet je dat je elkaar kunt vinden als dat nodig is. Nu lunchen we jaarlijks en praten ‘en marge’ over de planeconomie, vervolgens over pretentieloze nonsens en tot slot behandelen we de vraagstukken op mondiaal niveau. Als we afscheid nemen, zijn de vraagstukken niet opgelost, zijn we nog steeds in de war maar wel op een hoger niveau.”
Luuk Oost Eigenaar Weinig Woorden, docent, promovendus en expert Berlijn 1870-1933

Masterprogramma planologie Universiteit van Utrecht
“In één van de onderdelen van het masterprogramma speelt PAS bv, in de persoon van Rini Schreuder, een belangrijke rol. Dit onderdeel met als titel “Nu even niet de inhoud” laat zien dat ‘gelijk hebben’ iets heel anders is dan ‘gelijk krijgen’. Na een gastcollege van Rini Schreuder (dat door studenten erg wordt gewaardeerd) over communicatieve performance spelen de studenten in een week tijd een tweetal herstructureringsprojecten na. Ieder jaar weer een genot voor studenten om aan deel te nemen”.                         Prof. dr. Tejo Spit, Hoogleraar Planologie, Universiteit Utrecht

Planningateliers Planologie Universiteit van Utrecht
“Door de originele invalshoek en directe benaderingswijze van Rini Schreuder (PAS bv)worden staf en studenten altijd weer geprikkeld om het in het daaropvolgende jaar net weer een beetje beter te doen”.
Prof. dr. Tejo Spit, Hoogleraar Planologie, Universiteit Utrecht

Colloquium en trainingen Royal Haskoning
“Herkenbare situaties en onderwerpen, maar bijzonder goed om er op deze wijze mee te worden ‘geconfronteerd’; bewust geworden van de mogelijkheden om een gesprek te leiden, feedback te geven en te ontvangen en inzicht te krijgen in hoe op elkaar te reageren. Bijzonder goed en zinvol”.

Colloquium Gemeente Amsterdam, Osdorp
“Leuke spiegel, interessant, eye-opener. Goede presentatie, houdt goed de aandacht vast; het is amusant maar ook deskundig. Zie en hoorde een hoop dingen die je in de praktijk ook mee maakt. Hoop er wat mee te kunnen”.

Colloquium Gemeente Hoogeveen
”Ontzettend goed! Meer! Inspirerend. Zelfprojectie. Ik ga er wat mee doen om nog beter te functioneren. Krachtig, snel en duidelijk. Wint snel vertrouwen; weet te stimuleren”.

Colloquium/trainingen Gemeente Hellendoorn
”Fantastisch optreden, legt de makken open en bloot. ”Prettig interactief, zonder te veel theorie. Het hoge praktijkgehalte spreekt mij aan. Het tempo was goed, er werd tijd gegeven om na te denken. Trainers positief en inspirerend. De dag is snel verlopen, goede samenstelling van het programma”.

Colloquium en trainingen Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
“Ik had het idee, dat het weer zo’n stoffig verhaal zou worden maar het tegendeel is waar. Leuk en leerzaam! Een goed programma én goed gebracht door de trainers. Ruime individuele aandacht. Met veel plezier hard gewerkt door de hele groep. De chemie in de groep was bijzonder goed. Ik vond de training leuk, waardevol en leerzaam”.