Leer alles over professionele communicatie

Veranderingen in de gebiedsontwikkelingen en de invloed van de marktwerking maken dat de werkwijze en de professionaliteit van medewerkers versterkt en aangepast moeten worden, zowel bij de uitvoering van hun rol als in hun attitude. Om rendement en de juiste resultaten uit projecten te halen zijn er medewerkers nodig die weten te overtuigen en verschillende manieren van beïnvloeden kunnen hanteren. Succesfactoren gaan verder dan inhoudelijke kennis. De manier waarop je als professional communicatief optreedt, is van grote invloed op het succes van een project. Rini Schreuder, directeur Communicatie & Organisatie bij PAS bv, heeft daarom de communicatietraining communicatieve performance opgezet. Een training waarbij u alles leert over effectief communiceren!

Lees hier de reviews

Communicatietraining Communicatieve Performance: Introductie en duiding

Uiteenlopende organisaties zijn inmiddels bekend met het fenomeen en de impact van communicatieve performance en dus met Rini Schreuder, bedenker van dit vakgebied. Rini Schreuder is een veelgevraagd spreker. Vanuit de Speakers Academy in coachingssessies, trainingen, masterclasses en in zijn pittige, confronterende, interactieve én vooral inspirerende inleidingen laat hij het belang zien van communicatieve performance. Ook doceert hij hierover aan verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland.

Tijdens zijn optreden bespreekt hij een breed palet aan succesfactoren die leiden tot een professionele organisatie en excellent(er) functioneren. Centraal in zijn verhaal is het belang en de bewustwording van communicatieve performance.

Bij communicatieve performance gaat het over houding en gedrag, maar ook over zeggingskracht, daadkracht en overtuigingskracht. Hoe wordt gereflecteerd op elkaars functioneren: inhoudelijk, maar met name communicatief en sociaal? Hoe is het met de “de stevigheid” van leidinggevenden, maar ook van medewerkers als het aankomt op het uitspreken, het bespreken en het aanspreken? Zijn er belemmeringen? Hoe is het met de empathie, waardering en saamhorigheid op de werkvloer. Hoe staat het met het (re)presenteren, presteren en positioneren?

Zijn originele, deskundige en directe benaderingswijze zorgt ervoor dat zijn toehoorders op de punt van hun stoel gaan zitten, uitgedaagd worden, hun reserves laten varen en het belang inzien van heldere, scherpe communicatieve vaardigheden en tactieken. De reacties zijn lovend. Door zijn persoon en zijn personal touch is hij in staat om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.

Over Rini Schreuder: Communicatiespecialist

Rini Schreuder is afgestudeerd in de Franse en Nederlandse taal. Voor hij zijn commerciële loopbaan begon, was hij werkzaam in het onderwijs. Als dramadocent en regisseur was hij betrokken bij verschillende theatergroepen. Inmiddels is hij directeur Communicatie & Organisatie bij PAS bv Consultancy & Interim, adviseurs in gebiedsontwikkeling en planeconomie. Rini Schreuder is iemand die met respect, humor, scherpte en provocatie zijn sessies leidt. Aan de hand van waarnemingen en anekdotes laat hij ons zien wat hij aantreft in allerlei (re)organisaties. Hij legt de makken open en bloot.

Communicatietraining Rini Schreuder in de praktijk

De aanpak van de communicatietraining is speels, direct, persoons- en ervaringsgericht: werken vanuit casuïstiek met ervaringsoefeningen. De deelnemers worden op respectvolle wijze geprikkeld en zijn veel zelf aan het werk. Daarnaast zijn zij zelf het uitgangspunt bij het verrijken van hun stijlrepertoire. Tijdens de communicatietraining vragen wij de deelnemers om te reflecteren en bieden leermogelijkheden om te oefenen met hun professionele communicatie. In basale theoretische en vooral praktische werkvormen treden wij op als trainer, “provocateur / antagonist” en coach.

Wij nodigen de deelnemers uit om te experimenteren met gedragsalternatieven en om eigen blinde vlekken te onderzoeken. Met deze communicatietraining treedt u buiten de comfortzone, maar altijd met respect voor de persoon. Gericht op de individuele doelstellingen en met humor. Realistische casuïstiek, oefeningen en rollenspelen lopen als een rode draad door de programma’s. Dit geeft de deelnemers de mogelijkheid om spelenderwijs hun talenten en valkuilen te verkennen.

Communicatietraining: Masterclasses en Coaching sessies

Tijdens de masterclasses wordt aandacht gegeven aan verschillende vormen van presentatievaardigheden en -stijlen; sturingsmechanismen (interventie-/vraagtechnieken en het effect daarvan). Er wordt gewerkt aan persoonlijke effectiviteit en ook wordt er ingezoomd op overtuigingskracht en zeggingskracht. De communicatietraining is er specifiek op gericht om de noodzakelijke persoonlijke en communicatieve kwaliteiten te ontwikkelen. Tijdens de trainingen wordt daartoe het inzicht en de handvatten gegeven. Met name ook aan de hand van oefensituaties en casuïstiek.

Communicatietraining: Volledig op maat

Communicatie gaat over mensen en ieder mens is anders. Daarom houden we voorafgaand aan de communicatietraining altijd een intakegesprek met opdrachtgevers. Zo kunnen we doelen, gevoeligheden en omstandigheden in kaart brengen. Dat stelt ons in staat sessies op maat aan te bieden, waarbij u een keuze kunt maken uit de volgende thema’s:

  • Persoonlijke en presentatieperformance: In deze training leert u meer over verbale en non-verbale overtuigingskracht en hoe u dit effectvol kunt inzetten in de dagelijkse praktijk.
  • Vergader- en onderhandelperformance: Effectiever vergaderen met als doel om datgene te bewerkstelligen dat u van tevoren wilde bereiken met de vergadering.
  • Mediaperformance: Een mediatraining waarin u leert hoe u uw boodschap op een heldere en correcte manier presenteert en hoe u om kunt gaan met uiteenlopende vraagtechnieken van journalisten.
  • Teamworkperformance: In deze training leert u hoe u moeilijk bespreekbare zaken toch bespreekbaar kunt maken en welke ingrediënten nodig zijn voor een optimale samenwerking.
  • Leiderschapsperformance: Hoe gaat u om met weerstand, creëert u draagvlak en inspireert u medewerkers? U leert er meer over in de workshop leiderschapsperformance.
  • Netwerkperformance: Netwerken is voor veel mensen een lastige activiteit. Hoe begint u een gesprek met een wildvreemde en hoe kunt u bij een eerste ontmoeting meer betekenen voor de ander? Dat leert u in de workshop netwerkperformance.

Interesse in communicatietraining Communicatieve Performance? Schrijf u in!

Heeft u interesse gekregen om ook een communicatietraining communicatieve performance van Rini Schreuder te volgen? Velen gingen u al voor! Schrijf u dan direct in! Voor vragen en meer informatie kunt u mailen naar info@pasbv.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!