U kunt ons benaderen voor diverse trajecten. Of het nu gaat om een éénmalig advies, een project of een (tijdelijke) detachering. Onze adviseurs staan voor u klaar. Onze adviseurs kunnen vanuit verschillende achtergronden sturen en beheersen in planontwikkelingsprocessen. Het resultaat en de financiële haalbaarheid staat hierbij centraal
De werkwijze van de medewerkers van PAS bv kenmerkt zich door korte communicatielijnen, duidelijke en bondige rapportages en nakomen van afspraken. Bovendien kijken de adviseurs van PAS bv over de grenzen van hun opdracht heen en weten zij kennis van binnen uw organisatie en kennis van andere adviseurs binnen PAS bv optimaal te benutten. Door gevraagd en ongevraagd advies te geven en waar nodig een flinke dosis creativiteit in te brengen, dragen onze adviseurs bij aan het succes van uw project.

Advies

Heeft u behoefte aan een second opinion op uw grondexploitatie, een marktonderzoek, haalbaarheidsstudie? Kortom heeft u een concreet vraagstuk of specifieke opdracht? Wij adviseren u graag.

Detachering

Regelmatig worden onze adviseurs ingeschakeld voor projecten waarbij er voor langere tijd behoefte is aan specialistische kennis. De adviseurs van PAS bv. hebben verregaande kennis op het gebied van planeconomie, vastgoed, projectontwikkeling, projectmanagement en gebiedsontwikkeling en vormen daardoor een waardevolle (tijdelijke) versterking van uw team. U kunt de kennis van onze specialisten aan uw organisatie verbinden. Daarmee haalt u ook de meest actuele kennis over de laatste ontwikkelingen in de planeconomie en gebiedsontwikkeling in huis.

Neem contact met ons op!