PAS bv is een jong en dynamisch adviesbureau voor planeconomie, gebiedsontwikkeling, grondbeleid en omgevingsrecht, met vestigingen en Houten en in Veendam. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het sturen en beheersen van planontwikkelingsprocessen. Zowel bij grootschalige, als kleinschalige ontwikkelingen.

Kennisontwikkeling en kennisdeling

PAS bv heeft brede kennis in huis op het gebied van civiele techniek, ruimtelijke ordening, vastgoed, infrastructuur, volkshuisvesting, milieu, financiën, projectmanagement, juridische procedures en communicatie.
De ontwikkeling van onze adviseurs stellen wij boven de groei van ons bedrijf. Junior adviseurs starten hun carrière bij PAS bv met een tweejarige opleiding. In de jaren erna wordt kennis up to date gehouden door bijscholing en gezamenlijke thema-overleggen. Van deze kennis plukt u als opdrachtgever de vruchten.
Via onze PAS-academy delen wij onze kennis via één,- of meerdaagse cursussen ook met externen. Daarnaast zijn wij geregeld te vinden op universiteiten en hogescholen voor het geven van (gast)colleges.

Organisatie en werkwijze

Sinds 1993 adviseert en ondersteunt PAS bv gemeentes, zorginstellingen, projectontwikkelaars en woningcorporaties door heel Nederland én in het buitenland. De werkwijze van PAS bv is open, flexibel en vooral helder. Wij hechten waarde aan communicatie over en evaluatie van organisatie en geleverde diensten.

Onze aanpak kenmerkt zich door:

  • Nuchtere en no-nonsens mentaliteit
  • Korte lijnen en directe communicatie
  • Nakomen van afspraken
  • Doelgerichte, bondige rapporten met concrete adviezen
  • Brede scope door actieve kennisdeling