PAS bv is opgericht in 1993 en heeft in de afgelopen decennia dan ook zeer interessante projecten in haar portfolio mogen opnemen. Projecten in binnen- en buitenland, in Randstedelijke gebieden en op het platteland en aan private en publieke organisaties. De meest opvallende, interessante of bijzonder projecten hebben we voor je uitgelicht. Meer weten over de rol van PAS bv in een specifiek project? Neem gerust contact met ons op!

PAS B.V.
PAS B.V.

Centrumontwikkeling, Stein

Na de brand in 2009, waardoor veel in het centrum werd verwoest, wordt momenteel een nieuw plan opgesteld en uitgevoerd voor het centrum van Stein. Dit plan...

Lees verder

PAS B.V.

Elzenhagen Noord, Amsterdam

Het CAN gebied (Centrum Amsterdam Noord) is een grootschalige gebiedsontwikkeling in Amsterdam Noord. “Elzenhagen Noord” of te wel CAN deelgebied 2 is een van de deelgebieden die...

Lees verder

PAS B.V.

Bergwijkpark, Diemen

Het project Bergwijkpark omvat de gebiedstransformatie van de verouderde kantorenlocatie Bergwijkpark Noord. Doel is om het huidige kantorengebied te herontwikkelen tot een gemengd woon-werkgebied met voorzieningen. Een...

Lees verder

PAS B.V.
PAS B.V.

De Scheg, Amstelveen

In de gemeente Amstelveen, aan de noordkant van de hindercontour van Schiphol, wordt een woningbouwproject gerealiseerd van zo’n 800 tot 1.000 woningen. Deze locatie is de laatst...

Lees verder

PAS B.V.

Landgoed Schakenbosch, Leidschendam

De locatie Landgoed Schakenbosch is een voormalige GGZ instelling, gekocht Leeuwenpoort als ontwikkelende partij. Het plan is in voorbereiding. Het doel van het project is om het...

Lees verder

PAS B.V.

Nieuw Reijerwaard, Ridderkerk

Nieuw Reijerwaard  wordt van glastuinbouwgebied  ontwikkelt tot duurzaam bedrijventerrein van 96 ha voor logistieke functies in de agro-, vers-, en foodsector. Het gebied ligt tussen gemeente Rotterdam,...

Lees verder

PAS B.V.

Goirle Boschkens

Rondom het bestaande bosgebied tussen de bebouwde kom van Goirle en de gemeentegrens met Tilburg ontwikkelt de gemeente Goirle een bijzonder woningbouwproject. De kavels worden ontsloten vanaf...

Lees verder

PAS B.V.

MPG, Slochteren

Bij de gemeente Slochteren zijn er diverse lopende grondexploitaties. Het betreft vier projecten in woningbouw en herstructurering. Meeroevers fase II Een woningbouwproject onderdeel van grondexploitatiemaatschappij Meerstad (GEMM), de...

Lees verder

PAS B.V.

Parkeerexploitatie, Haren

De gemeente Haren heeft behoefte om de mogelijkheden en de consequenties voor het invoeren van vrij parkeren inzichtelijk te maken. PAS bv is gevraag om de financiële...

Lees verder

PAS B.V.

Planeconomie, Haren

Bij de gemeente Haren zijn diverse actieve gemeentelijke grondexploitaties. Het betreft diverse het nieuwe centrumplan, de ontwikkeling van kantoren park Nesciopark en de herstructurering van het stationsgebied.

Lees verder

PAS B.V.
PAS B.V.

Area Development Twente

In 2010 is een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel opgericht, genaamd Area Development Twente (hierna ADT), die als gebiedsregisseur optreedt en eigenaar...

Lees verder