Area Development Twente

In 2010 is een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel opgericht, genaamd Area Development Twente (hierna ADT), die als gebiedsregisseur optreedt en eigenaar is van de  gronden van voormalige militaire vliegbasis Twenthe.

ADT heeft als opgave om op 500 hectare voormalige defensiegronden een gebiedsontwikkeling te realiseren, waarbij circa 200 bestaande vastgoedobjecten getransformeerd worden naar diverse nieuwe bestemmingen waaronder Technology base, de luchthaven Twente Airport (150 hectare), een evenemententerrein (55 hectare), een natuurgebied (EHS) (138 hectare) en woonparken: ’t Vaneker, Fokkerweg, Prins Bernardpark (ruim 350 woningen).


avatar

Over de schrijver: Annelie Snijder


  • Deel dit artikel op

Rol PAS bv

Vanaf 2012 verrichten wij het financieel management en de planning voor de totale gebiedsontwikkeling. ADT voert een grondexploitatie voor de nog te ontwikkelen gebieden en een luchthavenexploitatie voor de exploitatie van de luchthaven Twente Airport. PAS bv verzorgt de (strategische) planeconomische advisering, investeringsaanvragen, budgetbewaking en de planning. Daarnaast zijn wij samen met het team Financiën verantwoordelijk voor de financiële administratie, fiscale vraagstukken en treasury. Tot slot adviseren wij ADT bij de organische ontwikkelingsstrategie van het totale gebied.