Bergwijkpark, Diemen

Het project Bergwijkpark omvat de gebiedstransformatie van de verouderde kantorenlocatie Bergwijkpark Noord. Doel is om het huidige kantorengebied te herontwikkelen tot een gemengd woon-werkgebied met voorzieningen. Een deel van de locatie is inmiddels getransformeerd tot een studentencampus naar Amerikaans voorbeeld.

Het zuidelijk deel van Bergwijkpark, waar zich een aantal grote bedrijven bevindt, wil de gemeente handhaven als een hoogwaardig kantorengebied.

Een groot deel van het gebied is in handen van een ontwikkelaar. De rol van de gemeente Diemen is dan ook grotendeels faciliterend. De gemeente faciliteert de herontwikkeling door de benodigde juridisch-planologische procedures met de spoed te doorlopen. Daarnaast denkt de gemeente actief mee met het oog op kwaliteit en flexibiliteit. Het kostenverhaal wordt verzekerd met het sluiten van realisatieovereenkomsten voorafgaand aan de juridisch-planologische besluiten die de bouw van woningen en voorzieningen mogelijk maakt.

Daarnaast zijn deelgebieden in eigendom van de gemeente en andere partijen. Voor de eigen gronden is de gemeente voornemens actieve grondexploitaties te gaan voeren. Er ontstaan dus verschillende deelgebieden waar de gemeente een verschillend grondbeleid voert / rol heeft.


avatar

Over de schrijver: Annelie Snijder


  • Deel dit artikel op

Rol PAS bv

PAS bv verzorgt de planeconomische inzet voor dit project, waarbij specifieke behoefte bestond aan het inrichten van een kasstroommodel. Dit model heeft PAS bv ontwikkeld. Met behulp van dit model heeft de gemeente grip op de verschillende geldstromen in het gebied, zowel de geldstromen die vanuit het faciliterende grondbeleid en de actieve grondpositie te verwachten zijn.
De gemeente is blij met de gekozen opzet om de verschillende kasstromen uit elkaar te trekken. In totaliteit wil de gemeente inzicht houden in de financiƫle haalbaarheid van het project, maar ook inzicht in de afzonderlijke kasstromen omdat deze administratief gescheiden zijn.
Het meest bijzondere aan dit project, planeconomisch gezien, is het inzichtelijk maken van de verschillende geldstromen en deze te presenteren in een overzichtelijk en goed te managen kasstroommodel, die ook voldoet aan de regels van het BBV. Door voortdurend overleg met de afdeling financiƫn en de accountant, wordt dit traject gestroomlijnd.