Centrumontwikkeling, Stein

Na de brand in 2009, waardoor veel in het centrum werd verwoest, wordt momenteel een nieuw plan opgesteld en uitgevoerd voor het centrum van Stein. Dit plan wordt het nieuwe hart van Stein. Naast de belangrijke functie van een winkelcentrum en het realiseren van woningen en een multifunctioneel centrum, krijgt de gemeente Stein door realisering van het nieuwe centrumplan ook haar kloppend hart terug. Door de realisering van het centrumplan wordt een nieuw winkelcentrum, zakelijke dienstverlening en horeca mogelijk gemaakt. Onderdeel van de verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving en aantrekkingskracht van het centrum van de kern Stein vormt ook de realisatie van een multifunctionele accommodatie en zorgappartementen. Tevens wordt het openbaar gebied gerevitaliseerd.


  • Delen op

Rol PAS bv

PAS bv heeft de grondexploitatie opgesteld, heeft voorstellen voor planoptimalisaties gedaan en is verantwoordelijk voor het aanvragen van de ISV-subsidie en de bijdrage uit het regiofonds. Met kennis van subsidierandvoorwaarden en -vereisten is door PAS bv gezocht naar optimale invulling en verantwoording bij de aanvragen. Daarnaast heeft PAS bv de onderhandelingen tussen gemeente en projectontwikkelaar ondersteund.

  • Planeconomische begeleiding
  • Planoptimalisatie
  • Ondersteuning onderhandeling
  • Subsidieaanvragen ISV en regiofonds
  • Opstellen grondexploitaties