U kunt contact met ons opnemen via

030 63 53 400 info@pasbv.nl

Planeconomie Goirle Boschkens

Rondom het bestaande bosgebied tussen de bebouwde kom van Goirle en de gemeentegrens met Tilburg ontwikkelt de gemeente Goirle een bijzonder woningbouwproject. De kavels worden ontsloten vanaf een ringweg en hebben veelal direct zicht op het bos. Ook de civieltechnische uitvoering is niet alledaags. Er is gekozen voor afvoer van regenwater via een zogenaamd Aquaflow systeem. Hierbij zakt het water tussen de straatstenen door via een zuiverende funderingslaag de bodem in.


avatar

Over de schrijver: Annelie Snijder


  • Deel dit artikel op

Rol PAS bv

De planeconomische advisering voor dit project wordt al enkele jaren geheel door PAS bv verzorgd. Vanaf de eerste globale berekeningen is de grondexploitatie zodanig opgezet dat hij tot in de uitvoeringsfase geschikt is als financieel toetsings­kader en als sturingsinstrument. Een splitsing van de grondexploitatie in deelexploitaties die naadloos aansluiten op de deelplannen maakt de bewaking van budgetten relatief eenvoudig. Alle zaken die met de grondexploitatie samenhangen worden behandeld in de gemeentelijke werkgroep exploitatie waaraan PAS bv ook deelneemt. De kennis van vastgoedexploitaties in relatie tot grondexploitaties wordt ingebracht in onderhandelingen met marktpartijen. PAS bv ondersteunt de gemeente bij de onderhandelingen / het totale proces.

  • Opstellen en bewaken van grondexploitatie
  • Planeconomische advisering
  • Ondersteuning onderhandeling
  • Tot stand brengen samenwerking