Maatschappelijk vastgoed, Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland heeft gemeentebreed 130 panden in eigendom. Steeds meer van deze gemeentelijke gebouwen komen leeg te staan, bijvoorbeeld door het opheffen van scholen en het niet meer in gebruik zijn van peuterspeelzalen en gymzalen. Om verpaupering te voorkomen, kiest het college voor een integrale aanpak van leegstand van maatschappelijk vastgoed. Daarbij past het maken van een afwegingskader. Aan de hand van de daaraan gekoppelde criteria kan bekeken worden of een pand een andere invulling moet krijgen, verkocht of eventueel gesloopt gaat worden.


avatar

Over de schrijver: Annelie Snijder


  • Deel dit artikel op

Rol PAS bv

Voor de gemeente Steenwijkerland heeft PAS bv een inventarisatie gemaakt van de maatschappelijke vastgoedportefeuille. De objecten uit de portefeuille zijn beoordeeld op basis van voorzieningen, beleidsmatige noodzakelijkheid, kostenintensiteit en efficiƫntie. Deze inventarisatie is naast toekomstplannen van de gemeente gelegd om toekomstige invulling van de panden te onderzoeken. Dit in combinatie met toekomstige behoefte en kosten voor de gemeente.

Een grote uitdaging lag in het bij elkaar brengen van de versnipperde informatie. Door deze informatie centraal inzichtelijk te maken, is een totaalbeeld van alle objecten, voorzieningen en kostenefficiƫntie ontstaan. Dit afwegingskader geeft de gemeente een goede basis voor beleid en kostenbeheersing.