MPG, Slochteren

Bij de gemeente Slochteren zijn er diverse lopende grondexploitaties. Het betreft vier projecten in woningbouw en herstructurering.

Meeroevers fase II
Een woningbouwproject onderdeel van grondexploitatiemaatschappij Meerstad (GEMM), de gemeente Slochteren realiseert 13 woningen;

Verlengde Veenlaan
Een woningbouwproject met een plangebied van circa 110.000 m2, 44 vrijstaande woningen in landelijke sfeer op flexibele kavels;

Korenmolenweg
De herstructurering van een bestaande dorspentree Slochteren, plangebied circa 12.000 m2 bedrijventerrein;

Borgmeren 3a
Een woningbouwproject met  26 vrije kavels.


avatar

Over de schrijver: Annelie Snijder


  • Deel dit artikel op

Rol PAS bv

PAS bv draagt zorg voor de actualisering van de diverse grondexploitaties. Daarnaast dragen wij zorg voor een totaaloverzicht van de portefeuille door de lopende grondexploitaties op programmatisch en financieel vlak op te tellen. De meerjarenprogramma Grondexploitaties  (MPG) geeft de gemeente een instrument om op basis van het totaaloverzicht de beleidsdoelstellingen te toetsen en indien nodig projecten vroegtijdig bij te sturen.

  • MPG;
  • Opstellen totaaloverzicht portefeuille;
  • Herijking parameters voor indexering;
  • Verschillenanalyses met toelichting;
  • Algemene risicoanalyse;
  • Bepalen weerstandscapaciteit;
  • Inventariseren en instellen reserves en voorzieningen.