Nieuw Reijerwaard, Ridderkerk

Nieuw Reijerwaard  wordt van glastuinbouwgebied  ontwikkelt tot duurzaam bedrijventerrein van 96 ha voor logistieke functies in de agro-, vers-, en foodsector. Het gebied ligt tussen gemeente Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk, wordt ontwikkelt tot duurzaam bedrijventerrein.
Het is een bedrijventerrein van grote omvang met grote ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De ontwikkeling is via een inpassingsplan door de provincie vastgesteld.


avatar

Over de schrijver: Annelie Snijder


  • Deel dit artikel op

Rol PAS bv

PAS bv vanaf een vroeg stadium bij dit project betrokken.

Het project, dat begon als opdracht voor het opstellen van GREX, is uitgegroeid tot een steeds bredere opdracht voor PAS bv. Sinds de uitgifte van de grond van start is gegaan, biedt PAS bv naast planeconomische kennis,  ook kennis voor gebiedsontwikkeling en projectleiding.
PAS bv heeft het exploitatieplan opgesteld en draagt in deze ontwikkeling zorg voor de grondexploitatie en jaarlijkse herziening van de grondexploitatie. Daarnaast zijn er een projectleider en een assistent projectleider gedetacheerd bij het project.  Zij houden zich bezig met onder meer parkmanagement, opzetten van een sociaal bedrijf en verwerving en uitgifte van grond.