Parkeerexploitatie, Haren

De gemeente Haren heeft behoefte om de mogelijkheden en de consequenties voor het invoeren van vrij parkeren inzichtelijk te maken. PAS bv is gevraag om de financiële consequenties voor zowel de gehele gemeente als voor het project Haderaplein inzichtelijk te maken. Hierbij heeft PAS bv. 5 verschillende ontwikkelvarianten en 5 verschillende parkeerregimes onderzocht.


avatar

Over de schrijver: Annelie Snijder


  • Deel dit artikel op

Rol PAS bv

PAS bv verzorgt de planeconomische begeleiding van de grondexploitaties in Haren. Eén van deze projecten is Haderaplein. Het betreft een centrumontwikkeling op gemeentegrond met supermarkt, dagwinkels, appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Het wijzigen van het parkeerregime heeft een grote invloed op de grondwaarde van dit project. De financiële verwevenheid heeft geresulteerd in dit veelomvattende aanvullende onderzoek.

 

Door een multidisciplinair onderzoeksteam met een verkeerskundige, een projectleider, control en een planeconoom, is dit onderzoek succesvol afgesloten. Ook geeft dit onderzoek Inzicht in de financiën op jaarlast voor zowel de grondexploitatie als de totale begroting van de gemeente Haren.