Planeconomie, Haren

Bij de gemeente Haren zijn diverse actieve gemeentelijke grondexploitaties.

Het betreft diverse het nieuwe centrumplan, de ontwikkeling van kantoren park Nesciopark en de herstructurering van het stationsgebied.


avatar

Over de schrijver: Annelie Snijder


  • Deel dit artikel op

Rol PAS bv

PAS bv draagt zorg voor de actualisaties van de diverse grondexploitaties, het opstellen van tussenrapportages en ondersteuning bij de jaarrekening.
Door kennis en kunde mee te brengen, kan onze adviseur de gemeente ook adviseren op het gebied van:

  • Invoering vennootschapsbelasting;
  • Strategisch advies management en bestuur;
  • college – en raadsvoorstellen;
  • Risicomanagement.