U kunt contact met ons opnemen via

030 63 53 400 info@pasbv.nl

Professionalisering Planeconomie Wijchen

De gemeente Wijchen is een middelgrote gemeente die net zoals veel gemeenten in Nederland de afgelopen jaren een omslag heeft gemaakt van een actieve grondpolitiek naar een meer faciliterend grondbeleid met veel gevarieerde projecten. Actieve grondexploitatieprojecten maken steeds vaker plaats voor een mix van gemeentelijke en particuliere plannen waarbij de gemeente wel de regie voert en het kostenverhaal geregeld wordt via anterieure overeenkomsten of exploitatieplannen.


avatar

Over de schrijver: Annelie Snijder


  • Deel dit artikel op

Rol PAS bv

PAS bv heeft voor de gemeente een professionaliseringsslag voorgesteld voor optimalisatie van de organisatie, de processen, het grondbeleid, de programmatuur en de werkwijze. Deze verbeterplan is interdisciplinair, in nauwe samenwerking met de verschillende afdelingen van de gemeente opgesteld. Als resultaat hiervan wordt in juni het vernieuwde Meerjaren Perspectief Grondexploitaties  (MPG) en de Nota Grondbeleid vastgesteld door de gemeenteraad.