Vele organisaties, zowel privaat als publiek, hebben gebruik gemaakt van de diensten en producten van PAS bv Van een aantal opdrachtgevers hebben we referenties verzameld. Wil je contact opnemen met een van deze referenties om meer te weten te komen over (de rol van) PAS bv? Dat kan. Laat het ons even weten en we geven je de juiste contactgegevens.

"De advisering van PAS bv is eerlijk en recht door zee"

Marcel Diepenmaat, wethouder gemeente Haaksbergen

“De inbreng van PAS is divers”, zegt Diepenmaat. “Niet alleen is een gedegen en professionele meerjarenprognose opgesteld, ook worden er instrumenten aangereikt om de projecten veel beter te kunnen sturen. Door de expertise van PAS op planeconomisch gebied worden alle factoren en marktmogelijkheden en onmogelijkheden meegenomen, zodat de prognose reëel en acceptabel is. Soms was dat best wel even schrikken, want de advisering van PAS is eerlijk en recht door zee. Maar ik ben zeer te spreken over de inzet en professionaliteit van PAS. En, wat altijd onmisbaar is, de persoonlijke ‘klik’, de open communicatie. PAS heeft een grote rol gespeeld in het creëren van een breder draagvlak voor onze projecten. Door het plan van aanpak, dat door PAS is opgesteld, is er voor alle partijen de nodige duidelijkheid geschapen.”

Lees het volledige interview

Lees het hele interview

"Degelijk, kritisch, maar altijd opbouwend"

Jaco Koolaard, wethouder gemeente Langedijk

Het enthousiasme van PAS bv heeft me zeer geïnspireerd. Degelijke advisering, als het nodig is ook kritisch, maar altijd opbouwend. Er was direct een klik en ik kan alleen maar zeggen dat het hele proces uitstekend is verlopen”. PAS bv is intensief betrokken geweest bij het project Twuyverhoek binnen de gemeente Langedijk. Daarbij heeft PAS bv de projectleiding gevoerd van start tot oplevering en is PAS bv ook verantwoordelijk geweest voor planeconomische aspecten.

 

Lees het hele interview

"Een punctueel bureau dat niet alleen op tijd zaken aanlevert, maar ook zelf met voorstellen komt."

Pieter Hordijk, projectdirecteur Zuidplaspolder

Het contact met PAS bv is tot stand gekomen door een samenwerking in het plan De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. Een samenwerking die goed bevallen is en er mede toe geleid heeft dat PAS bv ook bij de Zuidplaspolder is betrokken. Een goede sparring-partner, die goed meedenkt over de planstructuren. PAS bv is een punctueel bureau dat niet alleen op tijd zaken aanlevert, maar ook zelf met voorstellen komt, constructief bezig is. PAS bv levert een waardevolle bijdrage binnen de driehoek waar het allemaal gebeurt: plan, poen en partijen.

 

Lees het hele interview

"Een vruchtbare kruisbestuiving"

Kris Buldeo-Rai, financieel economisch projectleider / clustercoördinator planeconomie bij de gemeente Amsterdam, stadsdeel Osdorp

Dat het op persoonlijk vlak goed klikt, is meegenomen, maar het zijn bovenal leergierige en gedreven adviseurs. En met PAS bv heb ik de ervaring dat ze niet ‘tot de heg’ kijken, maar ook er overheen. Hun collega’s hebben expertise die hier ook wel eens van pas komt. Een vruchtbare kruisbestuiving: wij profiteren van een frisse kijk op het werk en zij zijn in de gelegenheid mee te draaien in zo’n immens project.

 

Lees het hele interview

"Een veelzijdig bureau"

Ger Remmers, beleidsmedewerker grondzaken en Dennis Eikenaar, clustermanager van gemeente Noordoostpolder

De voorkeur voor PAS bv heeft enerzijds te maken met de kwaliteit op financieel-economisch gebied. We verlangen een stevige vinger in de pap en dan is dat noodzakelijk. Voordeel daarbij is dat ‘vreemde ogen dwingen’. Maar het belangrijkste is toch dat achter de PAS-adviseur een veelzijdig bureau staat. Daar hebben we de afgelopen periode toch vragen neergelegd die dieper en breder het vakgebied ingaan en waarop we goede antwoorden kregen.

 

Lees het hele interview

"Transparantie, pragmatisch, heldere en directe communicatie"

Folkert Niemantsverdriet, afdelingshoofd projecten en regie van gemeente Wieringermeer

Binnen een bescheiden gemeente als Wieringermeer is niet genoeg specifieke kennis aanwezig om een project als het ontwikkelen van het Structuurplan te behappen. We hebben ons daarom georiënteerd bij andere gemeenten in Noord-Holland die met PAS bv samenwerken en op grond van hun bevindingen hebben we besloten om met dit bureau in zee te gaan. Een van de gevolgen van het inschakelen van PAS bv is hun advies het Structuurplan in nauw samenhangende deelgebieden op te delen, om de financiële haalbaarheid transparant te houden en de risico’s te beheersen. Daartoe is door PAS bv ook een financiële quick scan uitgevoerd, waarmee de haalbaarheid van het project is aangetoond. De samenwerking met PAS bv is zeer pragmatisch, de communicatie is helder en direct. Problemen – maar ook ideeën – komen snel boven tafel. Bij een voortvarend beleid zoals deze gemeente voorstaat – je kunt wel spreken van een metamorfose – is de ondersteuning van PAS bv een zaak die ons zeer tevreden stemt.

PAS bv adviseert gemeente Wieringermeer bij het ontwikkelen van het Structuurplan op het gebied van projectmanagement en planeconomie.

 

Lees het hele interview

"Samen naar een hoger niveau"

Hans Broekman, directeur ruimte-ontwikkeling van Bohemen BV / partner Ontwikkelingsbedrijf Aalsmeer

Bohemen BV onderscheidt zich in expertise en kierst ook haar partners volgens dit criterium. PAS bv, onder meer verantwoordelijk voor het doorrekenen van het Masterplan en de financiële analyse, heeft een goede naam in de markt, werkt door het hele land, heeft ervaring met dit soort complexe trajecten. En, nog belangrijker, wij zoeken in onze projecten samenwerking met creatieve partijen. Op die manier tillen we de projecten naar een nog hoger niveau.

 

Lees het hele interview

"Inzet, betrokkenheid, communicatie en de bijdrage aan het proces"

Klaas Salomons, directeur Grondexploitatiemaatschappij Schuytgraaf

Toen ik bij het project Schuytgraaf binnen kwam, had men al voor PAS bv gekozen, voor het verzorgen van de planeconomie en het financiële management. Nu verzorgt PAS bv ook de projectleiding voor de uit te geven particuliere kavels. En… ik zie geen enkele aanleiding om in die selectie verandering aan te brengen. De inzet en betrokkenheid, de communicatie en de bijdrage aan het proces, daar zijn we bijzonder concent mee.

 

Lees het hele interview

"Flexibel, coöperatief en meedenkend"

Thijs de Jong, ontwikkelingsmanager, projectmanagementbureau Enschede

PAS bv is betrokken geweest bij de locatieontwikkeling. De financiële planning, het uitschrijven van een competitie tussen de marktpartijen, gedegen kostenramingen met afweging van allerlei aspecten zoals de bodemprijs, de architectonische kwaliteit, de haalbaarheid van diverse zaken. PAS bv heeft ook de grondexploitatie opgesteld, waarbij onder meer met succes een BIRK (bijdrageregeling Investering Ruimtelijke Kwaliteit) is aangevraagd: een belangrijk onderdeel van de financiële dekking. In dit project heb ik tot dusver met vier mensen van PAS bv te maken gehad. En ik moet zeggen dat de samenwerking consistent en voortreffelijk is. Een grote mate van financiële precisie, zicht op de actuele cijfers en tegelijkertijd (waar cijfers altijd achterlopen) een goed gevoel voor de ontwikkelingen die komen – en daarmee gevoel voor verhouding tussen de beschikbare middelen en de nog te leveren producten. PAS bv is flexibel en coöperatief bij het – in overleg – maken van complexe afwegingen als er gekozen moest worden voor oplossingen waarbij niet primair de door PAS bv bewaakte kostenbeheersing moest worden gediend. Een blijk van meedenken dat zich bij alle mensen van PAS bv manifesteert.

 

Lees het hele interview

"Goede samenwerking, volwaardige leden projectteam, prima kwaliteit"

Robert van Wijk, projectleider ruimtelijke ontwikkeling gemeente Goirle

Wat betreft het project Boschkens, werken we met PAS bv samen aan de exploitatie van het plan, met als doel de budgetbewaking helder en inzichtelijk te maken. PAS bv beschikt over de digitale instrumenten om dat te realiseren en over de juiste mensen om een goede samenwerking gestalte te geven: als volwaardige leden van het projectteam – als collega’s, die we eerder als interne dan als externe medewerkers ervaren. PAS bv treedt op in de functie van planeconomisch adviseur en als sparringpartner waar het gaat om het behartigen van de financiële gemeentelijke belangen in de onderhandelingen met marktpartijen. En ik moet zeggen: met de consulten van PAS bv kunnen we in Boschkens prima kwaliteit realiseren en houden we de grondexploitatie sluitend.

 

Lees het hele interview

"Vakkennis, deskundigheid, vermogen tot aanpassen en loyaliteit aan de organisatie"

Harry Aalderink, directeur Stafafdeling Ontwikkeling gemeente Steenwijkerland

Het is tegenwoordig niet eenvoudig om goede en ervaren planeconomen te vinden. Gelukkig zijn we met PAS bv in contact gekomen en daar is uit voortgekomen dat sinds een maand of acht twee planeconomen van PAS bv bij ons zijn gedetacheerd. Eerst een en na drie maanden twee. Vakkennis, deskundigheid, vermogen tot aanpassen en loyaliteit naar onze organisatie toe zijn belangrijke eigenschappen gebleken. PAS bv geeft, om het zo eens te zeggen, prima rugdekking.

 

Lees het hele interview

"Zeer deskundig en sterk in hun rolvastheid en diplomatie, met name ook in strategische situaties"

Hans van den Heuvel, concerncontroller gemeente Druten

De gemeente Druten heeft vele jaren kennis mogen maken met meerdere planeconomen van PAS bv. Allen met  gemeenschappelijke kenmerken: zeer deskundig en sterk in hun rolvastheid en diplomatie, met name ook in strategische situaties. Wij kijken met plezier terug op onze ervaringen met PAS BV en onderhouden nog regelmatig contact.

"Goede sparringpartner, als er vragen zijn staat PAS boven aan de lijst!"

Arnold Los, afdelingsmanager gebiedsontwikkeling gemeente Velsen. Edwin van Veen, planeconoom gemeente Velsen

Op alle onderdelen zijn de werkzaamheden naar volle tevredenheid en conform verwachting uitgevoerd. Goede sparringpartner bij de herzieningen en het opstellen van het MPG. Als er vragen zijn dan staat PAS “boven aan de lijst”.