U kunt contact met ons opnemen via

030 63 53 400 info@pasbv.nl

Planeconomie Goirle Boschkens

Rondom het bestaande bosgebied tussen de bebouwde kom van Goirle en de gemeentegrens met Tilburg ontwikkelt de gemeente Goirle een bijzonder woningbouwproject. De kavels worden ontsloten vanaf een ringweg en hebben veelal direct zicht op het bos. Ook de civieltechnische uitvoering is niet alledaags. Er is gekozen voor afvoer van regenwater via een zogenaamd Aquaflow

Lees verder

Planeconomie Bergwijkpark Diemen

Het project Bergwijkpark omvat de gebiedstransformatie van de verouderde kantorenlocatie Bergwijkpark Noord. Doel is om het huidige kantorengebied te herontwikkelen tot een gemengd woon-werkgebied met voorzieningen. Een deel van de locatie is inmiddels getransformeerd tot een studentencampus naar Amerikaans voorbeeld. Het zuidelijk deel van Bergwijkpark, waar zich een aantal grote bedrijven bevindt, wil de gemeente

Lees verder