U kunt contact met ons opnemen via

030 63 53 400 info@pasbv.nl

Area Development Twente

In 2010 is een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel opgericht, genaamd Area Development Twente (hierna ADT), die als gebiedsregisseur optreedt en eigenaar is van de  gronden van voormalige militaire vliegbasis Twenthe. ADT heeft als opgave om op 500 hectare voormalige defensiegronden een gebiedsontwikkeling te realiseren, waarbij circa 200 bestaande vastgoedobjecten

Lees verder

Planeconomie Haren

Bij de gemeente Haren zijn diverse actieve gemeentelijke grondexploitaties. Het betreft onder meer het nieuwe centrumplan, de ontwikkeling van kantoren park Nesciopark en de herstructurering van het stationsgebied.

Planeconomie Goirle Boschkens

Rondom het bestaande bosgebied tussen de bebouwde kom van Goirle en de gemeentegrens met Tilburg ontwikkelt de gemeente Goirle een bijzonder woningbouwproject. De kavels worden ontsloten vanaf een ringweg en hebben veelal direct zicht op het bos. Ook de civieltechnische uitvoering is niet alledaags. Er is gekozen voor afvoer van regenwater via een zogenaamd Aquaflow

Lees verder

Nieuw Reijerwaard Ridderkerk

Nieuw Reijerwaard  wordt van glastuinbouwgebied  ontwikkelt tot duurzaam bedrijventerrein van 96 ha voor logistieke functies in de agro-, vers-, en foodsector. Het gebied ligt tussen gemeente Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk, wordt ontwikkelt tot duurzaam bedrijventerrein. Het is een bedrijventerrein van grote omvang met grote ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De ontwikkeling is

Lees verder

Professionalisering Planeconomie Wijchen

De gemeente Wijchen is een middelgrote gemeente die net zoals veel gemeenten in Nederland de afgelopen jaren een omslag heeft gemaakt van een actieve grondpolitiek naar een meer faciliterend grondbeleid met veel gevarieerde projecten. Actieve grondexploitatieprojecten maken steeds vaker plaats voor een mix van gemeentelijke en particuliere plannen waarbij de gemeente wel de regie voert

Lees verder