U kunt contact met ons opnemen via

030 63 53 400 info@pasbv.nl

Area Development Twente

In 2010 is een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel opgericht, genaamd Area Development Twente (hierna ADT), die als gebiedsregisseur optreedt en eigenaar is van de  gronden van voormalige militaire vliegbasis Twenthe. ADT heeft als opgave om op 500 hectare voormalige defensiegronden een gebiedsontwikkeling te realiseren, waarbij circa 200 bestaande vastgoedobjecten

Lees verder

Planeconomie Haren

Bij de gemeente Haren zijn diverse actieve gemeentelijke grondexploitaties. Het betreft onder meer het nieuwe centrumplan, de ontwikkeling van kantoren park Nesciopark en de herstructurering van het stationsgebied.

Parkeerexploitatie Haren

De gemeente Haren heeft behoefte om de mogelijkheden en de consequenties voor het invoeren van vrij parkeren inzichtelijk te maken. PAS bv is gevraag om de financiële consequenties voor zowel de gehele gemeente als voor het project Haderaplein inzichtelijk te maken. Hierbij heeft PAS bv. 5 verschillende ontwikkelvarianten en 5 verschillende parkeerregimes onderzocht.

Planeconomie Goirle Boschkens

Rondom het bestaande bosgebied tussen de bebouwde kom van Goirle en de gemeentegrens met Tilburg ontwikkelt de gemeente Goirle een bijzonder woningbouwproject. De kavels worden ontsloten vanaf een ringweg en hebben veelal direct zicht op het bos. Ook de civieltechnische uitvoering is niet alledaags. Er is gekozen voor afvoer van regenwater via een zogenaamd Aquaflow

Lees verder

Nieuw Reijerwaard Ridderkerk

Nieuw Reijerwaard  wordt van glastuinbouwgebied  ontwikkelt tot duurzaam bedrijventerrein van 96 ha voor logistieke functies in de agro-, vers-, en foodsector. Het gebied ligt tussen gemeente Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk, wordt ontwikkelt tot duurzaam bedrijventerrein. Het is een bedrijventerrein van grote omvang met grote ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De ontwikkeling is

Lees verder

Hoogbouw de oplossing voor woningbouwopgave?

Tot 2030 moeten er in Nederland 1.000.000 extra woningen worden gebouwd. De vraag is alleen waar in Nederland plek is voor deze woningen. Ontwikkelaar BPD stelde in 2010 al: ‘De tijd van bouwen op grote uitleglocaties ligt nagenoeg achter ons. De blik is nu gericht op de stad’. Een groot nadeel van binnenstedelijke ontwikkeling zijn

Lees verder

Landgoed Schakenbosch, Leidschendam

De locatie Landgoed Schakenbosch is een voormalige GGZ instelling, gekocht door Leeuwenpoort als ontwikkelende partij. Het plan is in voorbereiding. Het doel van het project is om het bestaande terrein, met bestaande (deels historische) panden, te transformeren naar een woningbouwlocatie met circa 250 tot 300 woningen. Een deel van de bestaande panden wordt omgevormd tot

Lees verder

De Scheg, Amstelveen

In de gemeente Amstelveen, aan de noordkant van de hindercontour van Schiphol, wordt een woningbouwproject gerealiseerd van zo’n 800 tot 1.000 woningen. Deze locatie is de laatst mogelijke uitleglocatie van Amstelveen. Vanwege de ligging nabij Schiphol zijn er specifieke eisen aan het project met betrekking tot geluid en kwaliteit van de wijk. De grond is

Lees verder

Professionalisering Planeconomie Wijchen

De gemeente Wijchen is een middelgrote gemeente die net zoals veel gemeenten in Nederland de afgelopen jaren een omslag heeft gemaakt van een actieve grondpolitiek naar een meer faciliterend grondbeleid met veel gevarieerde projecten. Actieve grondexploitatieprojecten maken steeds vaker plaats voor een mix van gemeentelijke en particuliere plannen waarbij de gemeente wel de regie voert

Lees verder

Planeconomie Bergwijkpark Diemen

Het project Bergwijkpark omvat de gebiedstransformatie van de verouderde kantorenlocatie Bergwijkpark Noord. Doel is om het huidige kantorengebied te herontwikkelen tot een gemengd woon-werkgebied met voorzieningen. Een deel van de locatie is inmiddels getransformeerd tot een studentencampus naar Amerikaans voorbeeld. Het zuidelijk deel van Bergwijkpark, waar zich een aantal grote bedrijven bevindt, wil de gemeente

Lees verder