U kunt contact met ons opnemen via

030 63 53 400 info@pasbv.nl

Maatschappelijk vastgoed, Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland heeft gemeentebreed 130 panden in eigendom. Steeds meer van deze gemeentelijke gebouwen komen leeg te staan, bijvoorbeeld door het opheffen van scholen en het niet meer in gebruik zijn van peuterspeelzalen en gymzalen. Om verpaupering te voorkomen, kiest het college voor een integrale aanpak van leegstand van maatschappelijk vastgoed. Daarbij past het

Lees verder

Hoogbouw de oplossing voor woningbouwopgave?

Tot 2030 moeten er in Nederland 1.000.000 extra woningen worden gebouwd. De vraag is alleen waar in Nederland plek is voor deze woningen. Ontwikkelaar BPD stelde in 2010 al: ‘De tijd van bouwen op grote uitleglocaties ligt nagenoeg achter ons. De blik is nu gericht op de stad’. Een groot nadeel van binnenstedelijke ontwikkeling zijn

Lees verder