Gebiedsontwikkeling is meer dan rekenwerk alleen. Het is een maatschappelijk opgave waarbij diverse actoren, beleidsvelden, bestuurslagen betrokken zijn. Het kan een schaakspel zijn, maar het is vooral een kans om gezamenlijk aan de toekomst en leefbaarheid van een gebied te werken.

Of het nu gaat om binnenstedelijke herontwikkeling, woningbouwopgave of bijvoorbeeld de ontwikkeling van een bedrijventerrein; wij zien gebiedsontwikkeling als een duurzaam proces. Een proces waarin rekening wordt gehouden met de directe bestemming, maar ook de bestemming en het gebruik op de lange termijn. De levensduur en toekomstwaarde van een gebied zijn niet een onderdeel, maar zijn juist het uitgangspunt van planvorming

Onze adviseurs kijken ieder vanuit een andere achtergrond en een andere discipline naar ruimtelijke vraagstukken. Door intensief met elkaar samen te werken ontstaan er creatieve ideeën en verrassende invalshoeken. Wij schromen dan ook niet om nieuwe concepten te introduceren.

Proces- en projectmanagement

Onze adviseurs kunnen vanuit verschillende achtergronden sturen en beheersen in planontwikkelingsprocessen. Het resultaat en de financiële haalbaarheid staat hierbij centraal. Door gevraagd en ongevraagd advies te geven en waar nodig een flinke dosis creativiteit in te brengen, creëren onze projectmanagers lucht en overzicht in complexe situaties. In het gehele traject van organisatie en planvorming, tot communicatie, uitvoer en beheer: projectmanagement is aan onze adviseurs besteed.

Lees hier meer over advies en detachering

Organische gebiedsontwikkeling

Organische gebiedsontwikkeling is een term die niet zelden wordt aangehaald als ‘laatste redmiddel’ als gemeentes vastlopen in de meer traditionele, integrale benadering van een gebied of terrein. PAS bv helpt uw gebiedsontwikkeling op gang door, na de uitvoering van een gebiedsscan, een ontwikkelstrategie op te stellen. Waarbij de focus ligt op grondbeleid, cashflowsturing, kostenverhaal en financieringsvormen.

Ook als het gaat om de juridische procedures, nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen, gebiedsontwikkeling in fusiegemeenten, burgerinitiatieven en zelfbouw of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kunt u bij ons terecht voor gedegen advies en proces -en projectbegeleiding.

Wat kunt u van ons verwachten?

Ieder project is maatwerk en een uitdaging gaan wij niet uit de weg. Wat u van ons verwacht en wat wij voor u kunnen betekenen, stemmen wij daarom graag af.

Benieuwd wat onze adviseurs voor uw project kunnen betekenen?

Neem contact met ons op