Planeconomie is de basis van iedere gebiedsontwikkeling. Om al uw idealen in het plan te verwerken, denken onze planeconomen graag mee over de mogelijkheden, kansen en risico’s. Vanaf de planvorming en eerste de stedenbouwkundige schetsen zijn onze planeconomen een goede sparringpartner als het gaat om de financiële haalbaarheid van uw plan. Civieltechnische uitgangspunten, parameters, planoptimalisaties, risicoanalyses, fasering, weerstandsvermogen, plankosten, financieringsvormen, samenwerkingsmodellen: het werkveld is breed.
Aan de hand van de risico’s en kansen in het project, sturen onze planeconomen aan op het meest optimale resultaat. Zo dragen wij bij aan het bepalen en uitvoeren van uw (financiële) ontwikkelstrategie. Ons advies is helder en wij maken de financiën van uw project inzichtelijk en beheersbaar.

Civiele techniek

Bij onze advisering speelt civiele techniek een belangrijke rol. Onze eigen civieltechnische afdeling, maakt het mogelijk om al in een vroeg stadium van een plan de technische en stedenbouwkundige randvoorwaarden te vertalen in de benodigde investeringen.

Grondexploitatie

De grondexploitatie geeft een prognose van het financiële resultaat van uw project. Alle keuzes die worden gemaakt in de planvorming worden financieel inzichtelijk gemaakt in de grondexploitatie. In de planvorming geeft dit inzicht in de mogelijkheden. Tijdens de uitvoer, is het een instrument om het budget te beheersen. Onze adviseurs zijn hier als geen ander in thuis.

Risicomanagement

Een belangrijk onderdeel van de planeconoom is het inzichtelijk maken van kansen en risico’s in de ontwikkeling. Door hier bij aanvang van een ontwikkeling alert op te zijn, kan hierop in een vroeg stadium worden geanticipeerd en beheersmaatregelen worden genomen. Tegenvallende grondopbrengsten, andere rentetarieven? Met een Monte Carlo-analyse krijgt u inzicht in de bandbreedte van de opbrengst van de ontwikkeling. Gekeken wordt dan naar de risico’s van verschillende parameters zoals rentefluctuaties en bijvoorbeeld kostenschommelingen.

Duurzaamheid

Heeft u met uw project ambities voor duurzaamheid? PAS bv vertaalt uw ambities graag naar de grondexploitatie. Of het nu gaat om energienormering, civieltechnische uitgangspunten, of juist de flexibiliteit van bouwwerk en functie. Circulaire gebiedsontwikkeling is in opkomst en vraagt om een andere manier van investeren en rekenen.

Krimp

Ook wanneer uw gemeente te maken heeft met demografische krimp, kunnen wij u voorzien van duidelijk advies. Samen met de provincie Gelderland, de SEV en de gemeente Bronckhorst heeft PAS bv de methode ‘Krimp Beheersbaar Begeleiden’ ontwikkeld. Een van de onderdelen van de methode ‘Krimp Beheersbaar Begeleiden’ is een rekenmodel om zowel op lokaal als provinciaal niveau onderbouwde keuzes te maken en krimp te beheersen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wat u van ons verwacht en wat wij voor u kunnen betekenen, stemmen wij graag af.
Benieuwd wat de planeconomen van PAS bv voor uw project kunnen betekenen?

Neem contact met ons op