Met grondbeleid wordt bepaald hoe bouwgrond wordt gebruikt en verdeeld, het is een middel om ruimtelijke doelstellingen te concretiseren. In een nota grondbeleid en nota kostenverhaal worden deze ambities vastgelegd.

Nota Grondbeleid

Onze adviseurs helpen u met het formuleren van uw doelen, ambities, en gewenste (financiële) deelname in gebiedsontwikkelingen passend bij de beleidsdoelen van uw gemeente. Doet u aan actief of faciliterend grondbeleid? En hoe gaat uw gemeente om met marktpartijen? Onze adviseurs hebben brede ervaring met het vertalen van deze ambities naar beleid.

Stedelijke herverkaveling

Steeds vaker worden ruimtelijke opgaven en gebiedsontwikkelingen binnenstedelijk aangepakt. Door versnipperd eigendom is grond- en opstalverwerving vaak zeer kosten intensief. Stedelijke herverkaveling is een middel om met grondruil een gebiedsontwikkeling op gang te helpen. PAS bv heeft hiervoor in samenwerking met het kadaster en de Radboud Universiteit een tool opgesteld.
Onze adviseurs kunnen u alles vertellen over (faciliterend) grondbeleid, het proces en de financiën (rekenmodel, fondsvorming, etc).

Lees hier meer over stedelijke herverkaveling

Vastgoed

Vastgoedontwikkeling is een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkeling en het grondbeleid. Maar wat gaat u ontwikkelen en welke kosten komen daarbij kijken? Met het marktonderzoek en de waardebepalingen van onze adviseurs, kunt u gefundeerde keuzes maken over het programma dat u wilt realiseren.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wat u van ons verwacht en wat wij voor u kunnen betekenen stemmen wij graag af.
Benieuwd wat onze adviseurs voor uw project kunnen betekenen?

Neem contact met ons op