Omgevingsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Daarvan zijn onze adviseurs zich terdege bewust. PAS bv begeleidt en adviseert gemeenten en andere overheden bij het doorlopen van planologische procedures. Of het nu gaat om een exploitatieplan, een onteigeningsprocedure, kostenverhaal (anterieure overeenkomst), contractvorming of een bestemmingsplanprocedure; onze adviseurs kennen de laatste stand van zaken en geven u helder advies en goede ondersteuning.

Nieuwe Omgevingswet

In 2019 treedt de Nieuwe Omgevingswet in werking. Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd, gemoderniseerd, versoberd en uiteindelijk gebundeld in één integrale Omgevingswet. Deze wet zal gaan aangeven op welke wijze ruimtelijke ontwikkelingen tot stand komen; het zogenaamde planproces. Nieuwe instrumenten zoals omgevingsvisie, omgevingsplan en programma’s worden hierbij geïntroduceerd. Onze adviseurs bouwen momenteel de nodige expertise op voor op de implementatie van, en transitie naar de hernieuwde omgevingswet, zodat wij u optimaal kunnen begeleiden

Wat kunt u van ons verwachten?

Omgevingsrecht is maatwerk en een uitdaging gaan wij niet uit de weg. Wat u van ons verwacht en wat wij voor u kunnen betekenen stemmen wij daarom graag af.

Benieuwd wat onze adviseurs voor uw project kunnen betekenen?

Neem contact met ons op