De Scheg, Amstelveen

In de gemeente Amstelveen, aan de noordkant van de hindercontour van Schiphol, wordt een woningbouwproject gerealiseerd van zo’n 800 tot 1.000 woningen. Deze locatie is de laatst mogelijke uitleglocatie van Amstelveen. Vanwege de ligging nabij Schiphol zijn er specifieke eisen aan het project met betrekking tot geluid en kwaliteit van de wijk.

De grond is voor het overgrote deel in eigendom van particulieren en ontwikkelende partijen. De gemeente is niet voornemens grondposities in te nemen in het gebied en een actieve grondexploitatie te gaan voeren. Wel wil zij haar kosten kunnen verhalen op de verschillende eigenaren, waardoor zij in een onderhandeling is met deze eigenaren. Om die reden wordt bij het globale bestemmingsplan met uitwerkingsverplichting een exploitatieplan opgesteld.

 


avatar

Over de schrijver: Annelie Snijder


  • Deel dit artikel op

Rol PAS bv

PAS bv stelt de financiële haalbaarheidsanalyses op en participeert in een reken- en tekentraject. De financiële haalbaarheidsanalyses worden ook vertaald naar een exploitatieplanberekening om inzicht te geven in het kostenverhaal voor de verschillende eigenaren. PAS bv heeft tevens de eerste opzet opgesteld voor het exploitatieplan zelf.

In de voorfase heeft PAS bv mede geadviseerd over de ontwikkelstrategie in relatie tot het bestemmingsplan en de (on)mogelijkheden bij het opstellen van een exploitatieplan.

De strategie die is ingezet met een exploitatieplan geeft de gemeente een goede onderhandelingspositie in de onderhandelingen met de eigenaren. Deze berekening vormt de “stok achter de deur”. Doordat PAS bv steeds meerekent in het proces worden de financiële consequenties van bepaalde beslissingen inzichtelijk gemaakt. Daardoor kan de gemeente goed gefundeerde keuzes maken. De gemeente houdt daardoor enerzijds zicht op de financiële haalbaarheid van het project, maar anderzijds blijft inzichtelijk in hoeverre gemeentelijke kostenverhaal verzekerd is.